Restauratie

Restauraties zijn complexe processen waarbij is de historische waarde en context van het stuk van groot belang is. De restauraties worden met grote zorg gedocumenteerd en uitgevoerd. De hoge eisen die de opdrachtgevers zoals musea, antiquairs en verzamelaars stellenĀ  zijn ons toevertrouwd. Ook reparaties krijgen uiteraard alle aandacht en zorg die zij verdienen echter bij reparaties is de gebruikswaarde leidend voor de uit te voeren werkzaamheden. In goed overleg wordt het proces besproken en met een duidelijke kostenindicatie weet u waar u aan toe bent.

Restauraties

Restauratie aan een 16e eeuwse gildebeker van het waterschap Schieland en Krimpenerwaard. Verguld zilver.