1 Comment
  • AL sinds 1997 deelnemer aan de grootste kunst en antiekbeurs van de lage landen. Maar dit jaar onder de naam PASSÌ Galerie. Met een vertrouw aanbod van geselecteerde nationale en internationale kunstenaars: Eelco Veenman, Arjan Vrielink, Guido Schram, Tamara van Kekerix, Mark Alexander, Lasse Baehring, Carsten From Andersen, Yuki Ferdinandsen, Simone ten Hompel, Froukje Idsardi en Paul de Vries.

Leave a Reply